Zaistenie skalných stien a svahov pri ceste I/18

Projekt v skratke

Cesta I/18 medzi Žilinou a Martinom je na dĺžke 6,9 km ohrozovaná padaním skál a kameňov. Ako havarijné opatrenia boli zrealizované rôzne ochranné opatrenia: siete a záchytné bariéry, ochranné ploty, kotevné železobetónové rebrá ako aj kotvené zárubné múry.

Zahrnuté kompentencie

Geotechnika

Objednávateľ

Doprastav a.s.

Naše služby

Generálny projektant vo fázach: Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty