Požiarne vodovody v tuneloch Ovčiarsko a Žilina

Projekt v skratke

Na zabezpečenie zásobovania oboch tunelov vodou na hasenie požiarov budú slúžiť požiarne vodovody v zmysle národných predpisov. Oba požiarne vodovody zahŕňajú požiarne nádrže, automatické tlakové stanice vrátane riadenia a regulácie, a potrubné rozvody s portálovými a
tunelovými hydrantmi. Požiarny vodovod v tuneli Žilina je navrhnutý ako zavodnený, DN 150, z tvárnej liatiny, s tepelnou izoláciou. Požiarny vodovod v tuneli Ovčiarsko je navrhnutý ako zavodnený, DN 150, z tvárnej liatiny, s elektrickým ohrevom a tepelnou izoláciou.

Objednávateľ

Združenie Ovčiarsko (Doprastav – STRABAG – VÁHOSTAV-SK – Metrostav)

Naše služby

Dokumentácia zmeny stavby, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby, Manuál užívania stavby

Podobné projekty