Tunely Svrčinovec a Poľana

Projekt v skratke

V rámci výstavby diaľnice D3 v polovičnom profile boli v úseku Svrčinovec – Skalité postavené dva jednorúrové tunely Svrčinovec a Poľana, určené pre obojsmernú premávku. 410 m dlhý tunel Svrčinovec sa nachádza severne od rovnomennej obce. Tunel Poľana je dlhý 893 m a leží v katastri
obce Skalité. Horninový masív oboch tunelov tvoria paleogénne ílovce a pieskovce. Tunely boli vyrazené cyklicky (Novou Rakúskou tunelovacou metódou) a vyhotovené s dvojvrstvovým ostením. Oba tunely sú vybavené únikovou štôlňou a príslušným technologickým vybavením.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

Združenie D3 Svrčinovec – Skalité (VÁHOSTAV-SK – Doprastav – STRABAG – Metrostav)

Naše služby

Dokumentácia zmeny stavby, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty