Železničný tunel Milochov

Projekt v skratke

V rámci návrhu modernizácie trate č. 120, na prekonanie úpätia vrchu
Stavná, južne od miestnej časti Horný Milochov - mestskej časti Milochov
mesta Považská Bystrica, je navrhnutý nový tunel Milochov ako dvojkoľajný
jednorúrový tunel pre osobnú i nákladnú železničnú dopravu s najvyššou
traťovou rýchlosťou 160 km/h, v prípade vlakových súprav s výkyvnými
skriňami s najvyššou traťovou rýchlosťou 200 km/h. Tunelová rúra
pozostáva z razenej časti a dvoch hĺbených častí. Pre razenú časť tunelovej
rúry sa navrhuje použitie cyklického razenia s horizontálnym členením
výrubu na kalotu, stupeň a dno.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

REMING Consult a.s. Bratislava

Naše služby

Dokumentácia na stavebné povolenie, Dokumentácia na ponuku / na realizáciu stavby

Podobné projekty