Železničný tunel Milochov

Projekt v skratke

V rámci návrhu modernizácie trate č. 120, na prekonanie úpätia vrchu Stavná, južne od miestnej časti Horný Milochov - mestskej časti Milochov mesta Považská Bystrica, je navrhnutý nový tunel Milochov ako dvojkoľajný jednorúrový tunel pre osobnú i nákladnú železničnú dopravu s najvyššou traťovou rýchlosťou 160 km/h, v prípade vlakových súprav s výkyvnými skriňami s najvyššou traťovou rýchlosťou 200 km/h. Tunelová rúra pozostáva z razenej časti a dvoch hĺbených častí.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

REMING Consult a.s. Bratislava, EP projekt s.r.o., Železnice Slovenskej republiky

Naše služby

Dokumentácia pre stavebné povolenie, Dokumentácia pre realizáciu stavby, Poradenská a konzultačná činnosť počas razenia, Posúdenie sekundárneho ostenia na účinky požiaru.

Podobné projekty