Železničný tunel Turecký vrch

Projekt v skratke

Tunel Turecký vrch je jediným podzemným objektom pozdĺž 59 km dlhého
traťového úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Táto trať ako súčasť
koridoru 5a bola modernizovaná na traťovú rýchlosť 160 km/h. Zvýšenie
traťovej rýchlosti medzi stanicami Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske
Bohuslavice si vyžadovalo nové trasovanie dvojkoľajnej trate. Na prekonanie
masívu Tureckého vrchu bol vybudovaný 1775 m dlhý tunel s rovnakým
názvom. Jednalo sa o prvú novostavbu železničného tunela na Slovensku po
50 ročnej prestávke.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

REMING Consult a.s. Bratislava

Naše služby

Dokumentácia na realizáciu stavby – hydroizolácia, sekundárne ostenie a vnútorné vybavenie, manuál žívania stavby, bezpečnostná dokumentácia tunela s núdzovým plánom

Podobné projekty